16 sierpnia 2021

Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe – Tania Książka wydawnictwa Nowa Era wyróżnią się atrakcyjną szatą graficzną i kompleksowym podejściem do edukacji polonistycznej. Fragmenty tekstów i omówienia lektur szkolnych osadzone są w kontekście historycznym i kulturowym, a informacje dotyczące ortografii oraz gramatyki poparto przydatnymi przykładami i uzupełniono praktycznymi ćwiczeniami. Książka zawiera system ikon oraz liczne infografiki, dzięki którym korzystanie z niej jest łatwe, a wiedza o literaturze i języku przekazywana jest w sposób bardzo przystępny.

Podręcznik stanowi doskonałą podstawę do ćwiczenia umiejętności niezbędnych zarówno na maturze podstawowej, jak i rozszerzonej. Jest w przydatny w pracy nauczyciela klas humanistycznych, ale także przyrodniczych i technicznych: szeroki zakres materiału i przystępny sposób przedstawienia treści pomaga odnieść dobre rezultaty w różnego rodzaju grupach. Seria  “Ponad słowami” sprawdzi się też doskonale w samodzielnej nauce i przygotowaniu do matury.

Podręcznik do nauki polskiego a rozwój uczniów

Nauka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum ma przygotować uczniów do zdania matury z tego języka, która jest obowiązkowa i stanowi przepustkę do jakiegokolwiek kierunku studiów wyższych. To jednak nie wszystko: edukacja polonistyczna pomaga też młodym ludziom poznać historię literatury i konteksty historyczno-kulturowe, oczytać się z najważniejszymi dziełami rodzimych pisarzy różnych epok i ukształtować umiejętności związane z prawidłowym pisaniem i mową w ojczystym języku. Dobór odpowiedniego podręcznika, który spełni te wszystkie funkcje, jest bardzo ważny.

Cechy podręcznika “Ponad słowami”

“Ponad słowami”  3. część 1. to podręcznik dla uczniów trzeciej klasy liceów ogólnokształcących i techników. Książa zawiera omówienie epoki literackiej Młoda Polska. Uczniowie i nauczyciele znajdą w niej:

  • omówienie i opracowanie lektur obowiązkowych,
  • ćwiczenia z czytania ze zrozumieniem, interpretacji  i pisania własnych tekstów,
  • przystępnie i drobiazgowo wyjaśnione zagadnienia gramatyczne,
  • elementy nauki retoryki pomocne przy przygotowaniu do egzaminów ustnych i pisemnych,
  • jest podstawą przygotowania do matury z języka polskiego.
Dalej